Öppettider

Måndag – Fredag: 06.30-18:30
Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtider. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.
Förskolan följer Stockholms stads riktlinjer gällande köregler där vi är med i den gemensamma (kommunala)  kön, liksom vad gäller avgifter och öppethållande.


Opening hours

Monday – Friday: 06.30-18:30

As a parent, you are entitled to have your child at preschool in what is called frame times. This is the maximum time a nursery school must stay open if there is a need for it. The frame time is between the hours of 06:30 and 18:30 all weekdays except for Christmas Eve, Midsummer’s Eve and New Year’s Eve.
The preschool follows the City of Stockholm’s guidelines regarding queuing rules where we are in the common (municipal) queue, as well as in terms of fees and opening hours.