På Södermalm International Preschool har vi i dagsläget två avdelningar. Månen och Solen.

Rektor:
Mats Loch (förskollärare/ rektor)

All personal på Förskolan Sörgården får regelbundet gå en första hjälpen / HLR utbildning. Vartannat år ska alla anställda få en uppdatering av sina HLR kunskaper. Nyanställda får gå utbildning i samband med anställningsstart om de inte nyligen gått en kurs. Senaste utbildningstillfället var 2017 05 18


Staff

At Södermalm International Preschool we currently have two groups. The Moon and the Sun

Preschool headmaster:
Mats Loch (pre-school teacher / headmaster)

All staff at Förskolan Sörgården receive regular first aid / CPR education. Every second year, all employees will receive an update of their CPR skills. New employees may attend training at the start of employment if they have not recently taken a course. The latest training date was 2017/05/18.