Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.
För närvarande är öppettiderna: måndag-fredag 7.15–17.00

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

Länk: Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad


Opening hours:
Currently we are open Monday to Friday from 7.15 till 17.00

As a parent you have the right to have your child at preschool within what is called a frame time. The time frame is the amount of time a preschool must keep open if there is a need for it. The frame time is between 6.30 and 18.30 all weekdays, except Christmas Eve, Midsummer Eve and New Year’s Eve. We also follow the Stockholm Municipality’s rules for fees. Preschool has a waiting list connected to Stockholm Stad and follows the regulations and ruled regarding this waiting list. On the few occasions during the year we close the pre-school we offer alternative preschools for care.