På Sörgården arbetar vi med olika typer av dokumentation.

  • Barnen har en pärm där vi sätter in utvalda teckningar, målningar och skrift. Vi och barnen kan då överskådligt se hur/om det sker en utveckling i barnets skapande uttryck.
  • Vi sätter upp viss dokumentation på väggar.
  • Ipaden används som ett verktyg där vi kan återbesöka dokumentation och bilder i samtal med barnen.

On Sörgården we work with different types of documentation.

  • Children have a binder where we insert selected drawings, paintings and writing. We and the children can then clearly see how/if there is a development in the child’s creative expression.
  • We have a blog where we document projects or everyday learning moments and connect it to the curriculum or different subjects.
  • We are putting up certain documentation on the walls.
  • Ipad are used as a tool where we can revisit documentation and images in conversations with the children.